VERKEERSBORDENOVERZICHT.NL
het overzicht van verkeersborden in Nederland
versie 6, maart 2018    
contact    
Op deze site staan de meest voorkomende verkeersborden, wegbebakeningen en bewegwijzeringen van Nederland. De borden kunnen worden toegepast op basis van de RVV 1990, WVW 1994, BABW, verordeningen of andere doeleinden. Het doel van dit overzicht is om uniformiteit en eenduidigheid van verkeersborden in Nederland te bevorderen. Bij de totstandkoming van dit overzicht zijn de gebruikte gegevens zorgvuldig verzameld en verwerkt. Desondanks kan het overzicht onjuistheden bevatten. Gebruikers van het overzicht aanvaarden het risico daarvan.

>    cat. A snelheid
 >    cat. J waarschuwing >  cat. S symbolen en pictogrammen in verkeersborden
>    cat. B voorrang
 >   cat. K bewegwijzering  >  cat. KL kabels en leidingen
>    cat. C gesloten-verklaring
 >  cat. L informatie >  cat. OB onderborden voor verkeersborden
>    cat. D rijrichting
 >   cat. BB bebakening >  cat. VR verkeersregelingen
   cat. E parkeren en stilstaan 
 >   cat. BV bewegwijzering voetgangers >    cat. ES elektrische matrixsignalering
>    cat. F overige geboden en verboden 
 >    cat. BF bewegwijzering (brom)fietsers >  cat. SB straatnaamborden
>  cat. G verkeersregels
 >  cat. TB toeristische en recreatieve bewegwijzering   cat. PL pijlen
   cat. H bebouwde kom
 >  cat. AB objectbewegwijzering en informatieborden
  A-SERIE:  SNELHEID                Terug naar overzicht    

A01-5

A01-10

A01-15

A01-30

A01-50

A01-60

A01-70

A01-80

A01-90
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid


A01-100

A01-120

A01-130

A01-30-ZB

A01-60-ZB

A01-30-ZH

A01-60-ZH

A01-50-S

A01-60-S
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Zone met
maximum-
 snelheid
Zone met
maximum-
 snelheid
Herhaling zone
met maximum-
 snelheid
Herhaling zone
met maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid


A01-70-S

A01-80-S

A01-90-S

A01-100-S

A01-120-S

A01-130-S

A01-50-F

A01-60-F

A01-70-F
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid


A01-80-F

A01-90-F

A01-100-F

A01-120-F

A01-130-F
Einde maximumsnelheid 30 km/h
A02-30

A02-50

A02-60

A02-70
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid

Einde maximumsnelheid 80 km/h
A02-80

A002-90

A2-100

A002-130

A02-30-ZE
Zone einde maximumsnelheid 60 km/h
A2-60-ZE

A03-30

A03-50

A03-70
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde zone
maximumsnelheid
Einde zone
maximumsnelheid
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord


A03-80

A03-90
Adviessnelheid 30 km/h
A04-30

A04-40

A04-50

A04-60

A04-70

A04-80

A04-90
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid


A05-30

A05-40

A05-50

A05-60

A05-70

A05-80
Portaal met bord zone maximumsnelheid 30 km/h en bebakening Portaal met bord zone maximumsnelheid 60 km/h en bebakening   Portaal met bord einde zone maximumsnelheid 30 km/h en bebakening
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
portaal geel +
A01-30-ZB +
BB15b-2
portaal geel +
A01-60-ZB +
BB15b-2
portaal geel +
A02-30-ZE +
BB15b-2

Portaal met einde zone maximumsnelheid 60 km/h en bebakening Zone met parkeerverbod en maximumsnelheid 30 km/h Zone met parkeerverbod en maximumsnelheid 30 km/h (herhaling)
portaal geel +
A02-60-ZE +
BB15b-2
E01-ZB +
A01-30-ZB
E01-ZH +
 + A01-30-ZH

  B-SERIE:  VOORRANG            Terug naar overzicht    
Voorrangsweg
B01
Einde voorrangsweg
B02
Voorrangskruispunt
B03
Voorrangskruispunt zijweg links
B04
Voorrangskruispunt zijweg rechts
B05
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B06

B06-OB02-
OB503-F
Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B07
Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B07-F
Voorrangsweg Einde
voorrangsweg
Voorrangs-
kruispunt
Voorrangskruispunt
Zijweg links
Voorrangskruispunt
Zijweg rechts
Verleen voorrang
aan bestuurders
op kruisende weg
Verleen voorrang
aan fietsers
(in 2 richtingen)
op kruisende weg
Stop en verleen voor-
rang aan bestuurders
op de kruisende weg
Stop en verleen voor-
rang aan bestuurders
op de kruisende wegOB701-1

OB701-2

OB701-3

OB702-1

OB702-2

OB703-1

OB703-2
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
  C-SERIE:  GESLOTEN-VERKLARING            Terug naar overzicht    

C01

C02

C02-OB705-F

C03

C04-L

C04-R

C05

C06

C07
Gesloten in beide
richtingen voor
voertuigen, ruiters
en geleiders van
rij- of trekdieren
of vee
Eenrichtingweg,
in deze richting
gesloten voor voer-
tuigen, ruiters en
geleiders van rij-
of trekdieren
of vee
Eenrichtingweg +
"ga terug", in deze
richting gesloten voor
voertuigen, ruiters
en geleiders van
rij- of trekdieren
of vee
Eenrichtingweg Eenrichtingweg
Links
Eenrichtingweg
Rechts
Inrijden
toegestaan
Gesloten voor motorvoertuigen
op meer dan twee
wielen
Gesloten voor
vrachtauto’s


C07A

C07B

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14
Gesloten voor
 autobussen
Gesloten voor
 autobussen en
 vrachtauto’s
Gesloten voor motorvoertuigen
die niet sneller
 kunnen of mogen
rijden dan
25 km/h
Gesloten voor
ruiters, vee, wagens,
motorvoertuigen die
niet sneller kunnen of
mogen rijden dan 25
km/h en brommobiel-
en alsmede fietsen,
bromfietsen en
gehandicapten-
voertuigen
Gesloten voor motorvoertuigen
met aanhang-
wagen
Gesloten voor
motorfietsen
Gesloten voor
alle motorvoer-
tuigen
Gesloten voor
bromfietsen en
voor gehandicap-
tenvoertuigen met
in werking zijnde
motor
Gesloten voor
fietsen en voor
gehandicapten
-voertuigen
zonder
 motor


C15

C16

C17(10m)

C18(2,3m)

C19(3,1m)

C20(4,8t)

C21(5,4t)

C22
Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de gestelde milieueisen
C22A
Gesloten voor
fietsen, bromfietsen
en voor gehandi-
captenvoertuigen
Gesloten voor
voetgangers
Gesloten voor
voertuigen en samen-
stellen van voertuigen
die, met inbegrip van
lading, langer zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen die,
met inbegrip van
lading, breder zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen die,
met inbegrip van
lading, hoger zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen waarvan
de aslast hoger is
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen en
samenstellen van
voertuigen waarvan de
totaalmassa hoger is
dan op het bord is
aangegeven
Gesloten voor
voertuigen met
bepaalde gevaarlijke
stoffen
Gesloten voor
vrachtauto's die
niet voldoen aan
de gestelde
milieueisen


C22B

C23-01

C23-02

C23-03

C23-04
Einde gesloten-verklaring
voor vrachtauto's die
niet voldoen aan de
gestelde milieueisen
Spitsstrook
open
Spitsstrook
vrijmaken
Einde
spitsstrook
Spitsstrook
vrijmaken


Cxx-ZB

Cxx-ZH

Cxx-ZE
Zone gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C06-ZB
Zone gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen (herhaling)
C06-ZH

C06-ZE
Zone gesloten voor alle motorvoertuigen
C12-ZB
Zone gesloten voor alle motorvoertuigen (herhaling)
C12-ZH

C12-ZE
Zone gesloten voor alle motorvoertuigen
C12-ZB

C12-ZH

C12-ZE
Zone gesloten
voor motorvoer-
tuigen op meer
dan twee wielen
Herhaling zone
gesloten voor motor-
voertuigen op meer
dan twee wielen
Einde zone
gesloten voor motor-
voertuigen op meer
dan twee wielen
Zone gesloten
voor alle motor-
voertuigen
Herhaling zone
gesloten voor alle motorvoertuigen
Einde zone
gesloten voor alle
motorvoertuigen
Zone gesloten
voor vrachtwagens
Herhaling zone
gesloten voor
vrachtwagens
Einde zone
gesloten voor
vrachtwagens


L10 of
L04-M(C7)

L11 of L04-
A(C18-2m)-A-A

L12
L12
Verkeersbord
'Gesloten voor vracht-
auto’s' geldt voor aan-
gegeven rijstrook
Verkeersbord
 'Gesloten voor voer-
tuigen, die breder zijn
dan 2 meter (met
inbegrip van lading)'
geldt voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord
 'Gesloten voor voer-
tuigen, die breder zijn
dan 2  meter (met
inbegrip van lading)'
geldt voor aange-
geven rijstrook
  D-SERIE:  RIJRICHTING            Terug naar overzicht    

D01

D01-F

D02-LO

D02-RO

D02-LB

D02-RB

D03

D04

D05-L
Rotonde,
verplichte
rijrichting
Rotonde,
verplichte
rijrichting
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de  zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de  zijde die
de pijl aangeeft
Bord mag aan
beide zijden worden
voorbijgegaan
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven


D05-R

D06-L

D06-R

D07
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven
Gebod tot het
volgen van één
van de rijrichtingen
die op het bord zijn
aangegeven
Gebod tot het
volgen van één van
de rijrichtingen die
op het bord zijn
aangegeven
Gebod tot het
volgen van één van
de rijrichtingen die
op het bord zijn
aangegeven

verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-LO + BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-RO + BB22
Verkeersgeleider met bord 'Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan'
D03 + BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-LO +
BBX103-L
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-RO +
BBX103-R

D01 + BB16-2

D01 + BB18-2R
portaal +
D01 + BB11-R

portaal +
D01-F + BB18-1R
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Attentieschild
met bord
Attentieschild
met bord
Schrikhek
met bord 
Schrikhek
met bord 
Portaal met
schrikhek en
bord
Portaal met
schrikhek en bord
op fluoreserende
achtergrond
 
  E-SERIE:  PARKEREN EN STILSTAAN            Terug naar overzicht    

E01

E01-ZB

E01-ZH

E01-ZE

E01-ZBT
(8.00-18.00 h)

E01-ZHT
(8.00-18.00 h)

E01-ZTE
(8.00-18.00 h)
Parkeerverbod

Zone parkeerverbod Herhaling zone
parkeerverbod
Einde zone parkeer-
verbod

Zone parkeerverbod
tussen aangegeven
tijden
Herhaling zone
parkeerverbod tussen
aangegeven
tijden
Einde zone parkeer-
verbod tussen aan-
gegeven tijden


E201

E201-ZB

E201-ZH

E201-ZE

E202

E202-ZB

E202-ZH

E202-ZE
Parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen 
Zone parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen 
Herhaling zone
parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen

Einde zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen
Parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen;
Volgens A.P.V
Zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen; Volgens A.P.V.
Herhaling zone
parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen;
Volgens A.P.V.
Einde zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen;
Volgens A.P.V.

Bord E2: Verbod stil te staan
E02

E02-ZB  

E02-ZH  

E02-ZE

E03

E03-ZB  

E03-ZH  

E03-ZE
Verbod stil te staan Zone verbod stil
te staan
Herhaling zone
verbod stil te staan
Einde zone verbod
stil te staan
Verbod fietsen en
bromfietsen te
plaatsen
Zone verbod fietsen
en bromfietsen
te plaatsen
Herhaling zone
verbod fietsen en
bromfietsen te
plaatsen
Einde zone verbod
fietsen en bromfietsen
te plaatsen


E04

E05
Bord E6: Gehandicaptenparkeerplaats
E06

E07

E08

E08-1
Bord E8-2: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vrachtwagens of bussen
E08-2
Bord E8-3: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vrachtwagens
E08-3
Bord E8-4: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor busen
E08-4
Parkeergelegen-
heid
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor taxi's
Gehandicapten-
parkeerplaats
Parkeergelegen-
heid voor het onmid-
dellijk laden en lossen
van goederen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor auto's
Parkeergelegen-
heid voor auto's door
gedeeltelijk op het
trottoir te parkeren
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrachtwagens
en bussen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrachtwagens
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor bussen


Bord E8-5: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor campers
E08-5

E08-6

E08-7

E08-8

E08-9

E08-10

E08-11

E08-12

E08-13
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor campers
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor motorfietsen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor bromfietsen en
gehandicapten-
voertuigen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor fietsen, bromfietsen
en gehandicapten-
voertuigen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor fietsen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor treintaxi's

Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor politie
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor brandweer
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
ambulance

Bord E8-14: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor artsen
E08-14

E08-15
Bord E9: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
E09

E101

E102
Bord E12: Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E12 of
BW101 + SP03

E13 of
BW101 + SP06
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor arts
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrouwen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders
Parkeergelegen-
heid met betaald parkeren;
Te betalen met
muntgeld
Parkeergelegen-
heid met betaald parkeren;
Te betalen met
bankpas
Parkeergelegen-
heid voor overstap-
pers op het openbaar
vervoer (park and ride)
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor carpoolers;


BW101-B + SP100B

BW101-B + SK100

BW101-B + SP100B

BW101-B + SP03B

BW101-B + SP03C

BW101-B + SO03

BW101-B + SP100B

BW101-B + SP05B

BW101-B + SP10B
Parkeerroute;
Volg pijl
Kiss and ride strook;
Volg pijl
Parkeergelegen-
heid; Volg pijl
Parkeergelegen-
heid op transferium
voor overstappers op
het openbaar vervoer
(bus); Volg pijl
Parkeergelegen-
heid voor overstap-
pers; Volg pijl
Overdekte
parkeergarage;
Volg pijl
Parkeergelegen-
heid bij restaurant;
Volg pijl
Parkeergelegen-
heid voor carpool-
ers; Volg pijl
Parkeerautomaat;
Volg pijl

Bord E12: Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E300

E301

E302

E303

E103

E104

E105

E106
Betaald parkeergelegen-
heid voor campers
Parkeerautomaat Betaald parkeren
voor auto's; Met
nadere informatie
Keermogelijkheid
voor vrachtwagens

Parkeerautomaat
 (muntgeld) met
nadere informatie
Parkeerautomaat
 (bankpas) met
nadere informatie
Parkeergarage
In- en uitstapplaats
met overdekte
fietsenstalling; 


E1000

E1001

E1002

E1003

E1004
Oplaadpunt voor
elektrische auto's 
Oplaadpunt voor
elektrische fietsen
Parkeergelegenheid
voor het opladen van elektrische voertuigen
Parkeergelegenheid
voor het opladen van elektrische voertuigen
Parkeergelegenheid
voor elektrische
voertuigen


E1050

E1051
Parkeergelegenheid
in parkeergarage
voor overstappers 
Parkeergelegenheid
op transferium voor
overstappers op het
openbaar vervoer (bus)

Bord E10: Parkeerschijfzone
E10-ZB-max. 2½ h

E10-ZH-max. 2½ h

E10-ZE-max. 2½ h 

E10-ZBK-max. 2½ h

E10-ZHK-max. 2½ h

E10-ZEK-max. 2½ h

E10-ZBKS-max. 2½ h

E10-ZHKS-max. 2½ h

E10-ZEKS-max. 2½ h
Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf

Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf

Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding volgt
wielklem.
Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht  gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep


E09-ZB

E09-ZH

E09-ZE

E09-ZBK

E09-ZHK

E09-ZEK

E09-ZBKS
E09-ZHKS

E09-ZEKS
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen
bestemd voor
vergunninghouders
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders; Bij overtreding
volgt wielklem.
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders; Bij overtreding
volgt wielklem.
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders; Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding volgt
wielklem of
wegsleep
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen
bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep


E101-ZB

E101-ZH

E101-ZE

E101-ZBK

E101-ZHK

E101-ZEK

E101-ZBKS

E101-ZHKS

E101-ZEKS
Zone betaald
parkeren (muntgeld)
Herhaling zone
betaald parkeren
(muntgeld)
Einde zone betaald
parkeren (muntgeld)
Zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding
volgt wielklem
Herhaling zone
betaald parkeren
(muntgeld);
Bij overtreding
volgt wielklem
Einde zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding
volgt wielklem
Zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Herhaling zone
betaald parkeren
(muntgeld);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Einde zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleepE102-ZB

E102-ZH

E102-ZE

E102-SB

E102-SH

E102-SE
Zone betaald
parkeren (bankpas)
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas)
Einde zone betaald
parkeren (bankpas)
Sector betaald
parkeren (bankpas)
Herhaling Sector betaald parkeren
(bankpas)
Einde sector betaald
parkeren (bankpas)


E102-ZBK

E102-ZHK

E102-ZEK

E102-ZBKS

E102-ZHKS

E102-ZEKS
Zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Einde zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Einde zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep


BW101-B + SP03

BW101-O + SP03

BW101-L + SP03

BW101-R + SP03

BW101-LR + SP03

BW101-LH + SP03

BW101-RH + SP03

BW101-LO + Sp03

BW101-RO + SP03

BW101-LB + SP03

BW101-RB + SP03

BW101-400m + SP03

BW101 + SP03


BW101-B + SP06

BW101-O + SP06

BW101-L + SP06

BW101-R + SP06

BW101-LR + SP06

BW101-LH + SP06

BW101-RH + SP06

BW101-LO + SP06

BW101-RO + SP06

BW101-LB + SP06

BW101-RB + SP06

BW101-400m + SP06

BW101 + SP06
  F-SERIE:  OVERIGE GEBODEN EN VERBODEN            Terug naar overzicht    

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09
Verbod voor motor-
voertuigen om elkaar
onderling in te halen
Einde verbod voor
motorvoertuigen om elkaar onderling in
te halen
Verbod voor vracht-
auto’s om motorvoer-
tuigen in te halen

Einde verbod voor
vrachtauto’s om motor-
voertuigen in
te halen
Verbod voor bestuur-
ders door te gaan bij nadering van verkeer
uit tegengestelde
richting
Bestuurders uit tegen-
gestelde richting
moeten verkeer dat
van deze richting
nadert voor laten gaan
Keerverbod Einde van alle door
verkeersborden
aangegeven
verboden
Einde van alle op
een elektronisch
signaleringsbord
aangegeven ver-
boden en adviezen


F10

F10B

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17
Stop. In het bord
kan worden aange-
geven door wie of
 waarom het bord
wordt toegepast
Verkeersbrigadier
 bij zebrapad
Verplicht gebruik passeerstrook.
Rijstrook om ingehaald
te kunnen worden,
uitsluitend bestemd voor
motorvoertuigen die
niet sneller kunnen of mogen rijden dan
25 km/h
Einde verplicht gebruik
 van de passeerstrook
voor motorvoertuigen
die niet sneller kunnen en
mogen rijden dan
25 km/u
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van lijnbussen

Einde busbaan of
busstrook
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van trams
Einde trambaan of
tramstrook
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van lijn-
bussen en tramsF18

F19

F20

F21

F22
Einde busbaan of
trambaan of busstrook
of tramstrook
Verplichte rijbaan
of rijstrook, uitsluitend
ten behoeve van
vrachtauto's en
lijnbussen
Einde verplichte
rijbaan of rijstrook
voor vrachtauto's en
lijnbussen
Verplichte rijbaan
of rijstrook, uitsluitend
bestemd voor
vrachtauto's
Einde verplichte
rijstrook of rijbaan
voor vrachtauto's
  G-SERIE:  VERKEERSREGELS            Terug naar overzicht    

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G05-ZB

G05-ZH

G05-ZE
Autosnelweg Einde autosnelweg Autoweg Einde autoweg Erf Einde erf Zone erf Herhaling zone erf Einde  zone erf


G07

G08

G07-ZB

G07-ZH

G07-ZE

G09

G10

G11

G12
Voetpad Einde voetpad Zone voetgangers-
gebied
Herhaling zone
voetgangersgebied
Einde zone
voetgangersgebied
Ruiterpad Einde ruiterpad Verplicht fietspad
Einde verplicht
fietspad


G12A

G12b

G13

G14

G07/G11
Verplicht
fiets/bromfietspad
Einde verplicht
fiets/bromfietspad
Onverplicht fietspad Einde
onverplicht fietspad
Verplicht voetpad
en fietspad
  H-SERIE:  BEBOUWDE KOM            Terug naar overzicht    

H01-A

H02-A

H01-B

H02-B

H01-C

H02-C
Bebouwde kom Einde
bebouwde kom
Bebouwde kom Einde
bebouwde kom
Bebouwde kom Einde
bebouwde kom
  J-SERIE:  WAARSCHUWING                Terug naar overzicht    

J01

J02

J03

J04

J05

J06

J07

J08

J09
Waarschuwing
voor
slecht wegdek
Waarschuwing
voor b
ocht naar rechts
Waarschuwing
voor b
ocht naar links
Waarschuwing
voor 
S-bocht(en),
eerst naar rechts
Waarschuwing
voor
S-bocht(en),
eerst naar links
Waarschuwing
voor
steile
helling
Waarschuwing
voor
gevaarlijke
daling
Waarschuwing
voor
gevaarlijk
kruispunt
Waarschuwing
voor r
otonde


J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18
Waarschuwing
voor o
verweg
met slagbomen
Waarschuwing
voor o
verweg
zonder slagbomen
Waarschuwing
voor o
verweg met
enkelspoor zonder
slagbomen (enkel Andreaskruis)
Waarschuwing
voor
overweg met
twee of meer sporen
zonder slagbomen

(dubbele Andreaskruis)
Waarschuwing
voor
tram
(kruising)
Waarschuwing
voor
beweeg-
bare brug
Waarschuwing
voor
werk in
uitvoering
Waarschuwing
voor
rijbaan-
versmalling
Waarschuwing
voor r
ijbaan-
versmalling
rechts


J19

J20

J21

J22

J23

J24

J25

J26

J27
Waarschuwing
voor
rijbaan-
versmalling
links
Waarschuwing
voor
slipgevaar
Waarschuwing
voor
kinderen
Waarschuwing
voor
voetgangers-
oversteekplaats
Waarschuwing
voor
voetgangers
Waarschuwing
voor
fietsers en
bromfietsers
Waarschuwing
voor
losliggende
stenen
Waarschuwing
voor
kade of
rivieroever
Waarschuwing
voor
groot wild


J28

J29

J30

J31

J32

J33

J34

J35

J36
Waarschuwing
voor vee
Waarschuwing
voor tegenliggers
Waarschuwing
voor laagvliegende
vliegtuigen
Waarschuwing
voor
zijwind
Waarschuwing
voor
verkeers-
lichten
Waarschuwing
voor
file
Waarschuwing
voor
ongeval
Waarschuwing
voor
slecht zicht
door sneeuw,
regen of mist
Waarschuwing
voor
ijzel of
sneeuw


J37

J38

J39

Waarschuwing
voor 
(de aard van het
gevaar is aangegeven
op het onderbord)
Waarschuwing
voor v
erkeersdrempel
Waarschuwing
voor elektrisch in-
en uitschuifbare paal
in de rijbaan (poller of inzinkbare paal)


J1001

J1002

J1003
Waarschuwing
voor gevaarlijk ijs
Waarschuwing
voor overstekende
padden
Waarschuwing
voor overstekende
 eenden


J1010

J1011

J1012

J1013

J1014

J1015

J1016

J1017


Gevaar
Hoogspanning 
Let op
Hoogspanning
Kabel 110 Kv
Pas op
Hoogspanning 
Waarschuwing
Hoogspanning
Levensgevaar en
Toegang verboden
voor onbevoegden
Waarschuwing
Hoogspanning
Levensgevaarlijk
Waarschuwing
Levensgevaarlijk
Hoogspanning 
Waarschuwing
Hoogspanning
Levensgevaar
Waarschuwing
Hoogspanning J20-F

J21-F

J21-OB1004-F

J21-OB1004-
A01-30-F

J21-F

J22-F

J003-F

J37-OBxx-OB02-
OB503-J20-OBxx

J37-F
Bord J20 met tekst
op fluoreserende
achtergrond
Bord J21 op
fluoreserende
 achtergrond
Bord J21 en onder-
bord op fluoreserende
 achtergrond
Bord J21 met onder-
bord en bord A01-30
op fluoreserende
 achtergrond
Bord J21 met tekst
op fluoeiserende
 achtergrond
Bord J22 op
fluoreserende
achtergrond
Waarschuwing
voor ribbels,
overstekende fietsers
en slipgevaar door
wildroosters
Bord J37 met tekst
op fluoreserende
achtergrond
Bord J37 
met tekst  op
fluoreserende
achtergronf


VR21 + J32 + OB401

VR22 + J15 + OB401
Knipperlicht
met bord 
Knipperlicht
met bord 
  K-SERIE:  BEWEGWIJZERING            Terug naar overzicht    
Lage beslissingswegwijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
K01
 
K02

K03

K04
Lage beslissingwegwijzer langs autosnel-
weg voor de doorgaande richting, met
 interlokale doelen en routenummer
autosnelweg
Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de
afgaande richting, met afstandaanduiding,
interlokale doelen  (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en
routenummer niet-autosnelweg
Beslissingswegwijzer langs autosnelweg
voor de afgaande richting naar een verzorgings-
plaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen
aangeven
Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel
voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande
richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en
Europese hoofdroutes

Lage beslissingswegwijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
K05

K06 (nieuw)

K07
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg,
met interlokale doelen, routenummers,
viaductsymbool en aanduiding
industrieterrein
Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg
met interlokale doelen en routenummer
niet-autosnelweg
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
 (handwijzer), met lokaal doel,
interlokaal doel, stedelijk
fietsroutenummer (boven), en met
 interlokale doelen en interlokaal
fietsroutenummer (onder)


K12 of  K15-B + WA4
(zie hieronder)

K13 of K15-R + WU4
(zie hieronder)
Route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
K14
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom,
met wijknamen (in verkeersgebieden);
Mogelijkheden voor pijlrichting
 klik hier of kijk hieronder
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom,
met wijknummers (in verkeersgebieden);
Mogelijkheden voor pijlrichting
 klik hier of kijk hieronder
Route voor het vervoer van bepaalde
gevaarlijke
stoffen

Route doorgaand gemotoriseerd verkeer
BW100-L
Route doorgaand gemotoriseerd verkeer
BW100-R
Wegnummer van Europese hoofdverbinding
BW420
Wegnummer van autosnelweg
BW421
Wegnummer van niet-autosnelweg (provinciale weg)
BW422

BW423
Stadsroutenummering (ringweg)
BW420-B
Route doorgaand gemotoriseerd verkeer; Volg pijl Route doorgaand gemotoriseerd verkeer; Volg pijl Europese
autosnelweg met
internationaal
routenummer
(E-wegen)
Nationale
 autosnelweg
met nationale
routenummers
(A-wegen)
Regionale hoofdverkeersweg,
(N-wegen)
Regionale en
 toeristische verkeersweg
(R-wegen)
Toeristisch
en culturele
autoroute


BW500

BW501

BW502

BW503

BW504

BW505
Benaming rusthaven
langs auto(snel)weg
Benaming rivier Benaming rivier Benaming knooppunt Benaming tunnel,
viaduct of brug
Benaming sluis


BW206-R(U25)

BW207-B
(U12 + U21)

BW207-B(U25)

BW207-L(U25)

BW207-R(U25)

BW207-LB(U25)

BW207-RB(U25)

BW207-LH(U25)

BW207-RH(U25)
Einde uitwijkroute  Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute
Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute


K15

K15-B

K15-O

K15-L

K15-R

K15-LH

K15-RH

K15-LF

K15-RF

K15-RB

K15-RL

K15-RR


WA1

WA2

WA3

WA4

WU1

WU2

WU3

WU4
  L-SERIE:  INFORMATIE            Terug naar overzicht    

L01-4,2m

L02

L02-F

L02-OB1003-F

L03

L03-A

L03-B

L03-C
Hoogte
onderdoorgang
Voetgangers-
oversteekplaats
Bord L02 met fluoreserende
achtergrond
Bord L02 en onder-
bord 'Drempel' met fluoreserende
achtergrond 
Bushalte/
tramhalte
Tramhalte/bushalte Bushalte

Tramhalte


L04 of
L04-D-A-L

L05 of
L04-O-A-A

L06 of
L04-A-A-A-E

L07 of
L04-A-A-A

L10 of
L04-M(C7)

L11 of
L04-A(C18-2m)-
A-A

L04-A(C7)-A

L04-A(F08)-A
Doorgaande rijstroken
met splitsing en
voorsorteren

Doorgaande rijstroken
met einde rijstrook

Doorgaande rijstroken
met splitsing

Doorgaande rijstroken


Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook


L04

L04 of
L04-D-A-I

L05 of
L04-C-A-A

L06 of
L04-A-A-A-E

L04-A

L04-B

L04-C

L04-D

L04-E

L04-F

L04-G

L04-H

L04-I

L04-J

L04-K

L04-L

L04-M


L08

L09-1L

L09-1R

L09-2L

L09-2R
Doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg


L12

L13

L14

L14 + OB1000

L14 + OB1001

L14 + OB1002

L14 + OB401(100m)

L15

L16 of  BW101-Sz50
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Model bord
verkeerstunnel
Vluchthaven Vluchthaven met noodtelefoon en
brandblusapparaat
Vluchthaven met brandblusapparaat Vluchthaven
met noodtelefoon
Vluchthaven
na 100 meter
Vluchthaven met
noodtelefoon en
brandblusapparaat
Noodtelefoon


L17 of
BW101-Sz51

L18 of
OB1000

L19-L-50 m

L19-R-50 m

L20

L21

L201

L202

L203
Brandblus-
apparaat
Noodtelefoon en
brandblusapparaat
Dichtstbijzijnde
uitgang in het
bord aangegeven
richting en afstand
Dichtstbijzijnde
uitgang in het
bord aangegeven
richting en afstand
Uitwijkplaats
rechts van de weg
Uitwijkplaats
links van de weg
Weegpunt Ontsteek uw lichten Denk aan uw
lichten


L204

L205
Wacht tot het rode
licht gedoofd is,
er kan nog een
trein aankomen
Let op! Bussluis


L207

L209a

L209b

L211

L213

L213-T

L214-A
Uitzetten navigatiesysteem
L214-B

L215
Auto op slot,
buit eruit
Attentie
buurtpreventie
Attentie
buurtpreventie
Zwaailicht?
Maak ruimte
Zwaailicht?
Maak ruimte
Zwaailicht?
Maak ruimte
VVV-kantoor Navigatiesysteem
uitzetten
Controle


L215-A12

L215-80

L215-100

L216

L217A

L217B

L301-A

L301-B

L302A
Controle Snelheids-
controle
Snelheids-
controle
Gordel-
controle
Gordel-
controle
Traject-
controle
Trap naar beneden  Trap naar boven Foutparkeerders
In dit gebied wordt de wielklem gebruikt.
U bent gewaarschuwd!


L302B

L303

L304-A

L304-B

L305-A

L305-B

L306-A

L306-B

L307
Let op! Wiel-
klemzone,
wheelclamp zone,
Radklemmzone
Denk aan onze
kinderen.

Waterwingebied Einde
waterwingebied
Grondwater-
beschermings-
gebied
Einde grondwater-
beschermings-
gebied
Stiltegebied Einde stiltegebied Mijn vader werkt hier.
Matig uw snelheid.


L401

L402

L403-NL

L403-B

L403-D

L403-NL +
OB401

L403-B +
OB401

L403-D +
OB401

L404
Algemene
snelheidslimieten
in Nederland
Welkom in Nederland, welcome, willkomen, bienvenue Grensbord met
Nederland
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Belgie
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Duitsland
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Nederland na
1 kilometer
Grensbord met
Belgie na 1
kilometer
Grensbord met
Duitsland na
1 kilometer
Europese
gemeente


L1000

L1001

L1002

L1003

L1004

L1005

L1006

L1007

L1008
Let op!
Drempels
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Fietsstraat,
auto te gast
Ontmoetingsplek
(bijvoorbeeld bij
ontruiming van
kantoor)
Waarschuwing bij
spoorwegovergang:
'wil je blijven leven,
wacht dan even´
Waarschuwing
voor gevaarlijk ijs 
Landbouwvoer-
tuigen eerst a.u.b.
AED Let op
verkeersregelaar


L1009

L1010

L1011

L1012

L1013

L1014

L1015

L1016
Camper, caravan of tent
niet toegestaand tussen
20.00 en 8.00 uur
Rustgebied
voor wild
Nationaal Park.
Duinen van Texel
Kwetsbaar duingebied.
Geen toegang
Pas op! Automatische startende installatie Ruiterpad

Ruiterroute Hunebed


L1020

L1021

L1022

L1023

L1024
Parkeren op dit terrein
geschiedt op eigen risico

Eigen terrein Parkeren verboden Verboden toegang Privéterrein. Betreden
op eigen risico


L1030

L1031

L1032

L1033

L1034

L1035

L1036

L1037
Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Speelplaats.
Verboden voor honden: 
Verboden honden
uit te laten


L1040

L1041

L1042

L1043

L1044
Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn


L1050

L1051

L1052

L1053
Geen honden uitlaten Honden uitlaatplaats Hondentoilet met opruimplicht Honden aan de lijn


L1060

L1061

L1062

L1063

L1064

L1070

L1071

L1072
Losloopgebied voor honden  Honden aanlijnen. Opruimplicht Losloopterrein voor honden Honden aanlijnen Verboden honden
uit te laten
Uitrengebied voor
honden
Uitlaatplek voor
honden
Verboden voor
honden


L1080

L1081

L1082

L1083

L1084

L1085

L1086

L1087

L1088
Glasbak Deksel bij plastic afval  Etiket bij oud papier Fles in glasbak Overig bij restafval Pot in glasbak Blik bij restafval Blister bij plastic afval Wikkel bij oudpapier


L1100

L1101
Verboden te roken Verboden te roken


L1150

L1151

L1152

L1153
Pas op! Automatische startende installatie Sterke stroming.
Zwemmen verboden
Verboden te zwemmen Gevaarlijke golfslag
door scheepvaart.
Betreden pier op
eigen risico


L1200

L1201

L1202

L1203
Verboden te vissen Verboden te vissen Verboden te vissen Verboden te vissen
voor onbevoegden


L1300

L1301

L1302

L1303

L1304

L1305
Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht in het uitgaanscentrum Attentie!
Bike-surveillance
door politie.
Voor uw veiligheid


L1350

L1351

L1352

L1353

L1354

L1355
Camerabewaking Camerabewaking Camerabewaking Camerabewaking Camerabewaking
24 uur per dag
Let op!
Camerabewaking


L1400

L1401

L1402

L1403

L1404

L1405

L1406

L1407

L1408
Zwemmen verboden Drijflichamen verboden
bij aflandige wind
Extreme strandsporten
verboden
Kitesurfen verboden Gemotoriseerde water/
sport zonder vergunning
 verboden
Roken en/of open
vuur verboden
Loslopende honden
verboden. Honden kort
aangelijnd
Het is niet toegestaan
om met paarden het
strand te betreden
Het is niet toegestaan
om te windsurfen

L1409

L1410

L1411

L1412

L1413

L1414
Het is niet toegestaan
om te vliegeren met
een stuntvlieger
Stuntvliegeren
alleen hier
toegestaan
Reddingspost Strand-rolstoel 
beschikbaar
EHBO AED
  BB-SERIE:  BEBAKENING            Terug naar overzicht    
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB01
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB02
Baansplitsing van autosnelweg
BB03

BB04

BB05

BB06

BB06-300 m

BB07L-A4-29,2

BB07R-A4-29,2
'Uit-bord';
Uitgang / afrit
autosnelweg
(snelwegennet
wordt verlaten)
'Uit-bord';
Uitgang / afrit
autosnelweg
(snelwegennet
 wordt verlaten)
'Chevronbord';
Splitsing van auto-
snelweg bij knoop-
punt (snelwegen-
net wordt niet
verlaten) 
Onderbroken vlucht-
strook of  smalle
vluchtstrook

Korte
invoegstrook
(korter dan
200 meter)
(Nood) vluchthaven;
Niet parkeren of
stilstaan
(Nood) vluchthaven
na 300 meter;
Niet parkeren of
stilstaan;
Hectometerbord Hectometerbord


BB07L-A16-52,8
+ A1-100-S

BB07R-A16-52,8
+ A1-100-S

BB09-1L

BB09-1R

BB09-2L

BB09-2R

BB10

BB11-L

BB11-R
Hectometerbord
met maximale
 snelheid
Hectometerbord
met maximale
 snelheid
Looprichting voor
dichtbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Radio-
frequenties
Bochtschild
met dubbele
pijlfiguratie 
Bochtschild
met dubbele
pijlfiguratie 


BB12-L

BB12-R

BB11-L-F

BB11-R-F

BB12-L-F

BB12-R-F

BB13

BB14-L

BB14-R
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie 
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie

Bochtschild met
dubbele pijlfiguratie
(fluoreserend)
Bochtschild met
dubbele pijlfiguratie
(fluoreserend) 
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie
(fluoreserend)
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie
(fluoreserend)
Reflectorpaal Bocht
reflectorpaal
Bocht
reflectorpaal


BB15-1A

BB15-2A

BB15-1B

BB15-2B

BB16-1

BB16-2

BB17-1

BB17-2

BB18-1L
Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek


BB18-2L

BB18-1R

BB18-2R

BB19-L

BB19-R

BB16-2 + D01

BB18-2R + D01

BB19-L + L204

BB19-R + L204
Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek
met bord
Schrikhek
met bord
Schrikhek met
waarschuwingsbord
Schrikhek met
waarschuwingsbord


BB21

BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
BB22 + D02-LO
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
BB22 + D02-RO
Verkeersgeleider met bord 'Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan'
BB22 + D03 

J10 + BB23-3R

J10 + BB23-3L

J11+ BB23-3R

J11 + BB23-3L
Zwart-witte zuil Verkeerszuil Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg